6 – Czasownik

Test dla klasy szóstej, podsumowujący temat czasownika.

Co już wiesz o czasowniku? (dla klasy 6)

Szybki test sprawdzający wiadomości nt. czasowników.

UWAGA! To jest test na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej.