#2 Dobry Ojczysty – Obejść w stronie biernej?

Obszedłem jezioro. A jezioro zostało…?

Strona bierna od czasownika obejść to kolejny problem naszego pięknego języka. Nie podam w tym miejscu jednak rozwiązania, gdyż ono nie istnieje. W tym przypadku należy użyć jakiegoś synonimu słowa obejść. 

Problem?
Obejść jest czasownikiem dokonanym, od którego nie jesteśmy w stanie utworzyć w języku polskim strony biernej. Jego niedokonany odpowiednik to obchodzić. Tu mamy możliwość zastosowania formy obchodzony, obchodzona, obchodzone, czyli imiesłowu biernego.

Zatem, jezioro było obchodzone albo jezioro zostało okrążone.

Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej:
https://grzegorj.private.pl/lingwpl/bierna.html#bierna_akuzat

Korzystałem z:
https://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=370

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *