Klasy 7-8 – Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz – test

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Warto sprawdzić się, jak dobrze znasz ten utwór. Życzę powodzenia!

UWAGA! Ze względu na obszerność dzieła, quiz jest cały czas uzupełniany o nowe pytania. 🙂

Results

Dalej

#1. Przeciwko komu spiskował Gerwazy?

#2. O co Sędzia toczył spór z Hrabią?

#3. Jak nazywał się miecz Gerwazego?

#4. Co było przyczyną zorganizowania polowania po grzybobraniu?

#5. Do jakiego zakonu należał Ksiądz Robak?

#6. Gdzie mieści się dworek, do którego przybył Tadeusz?

#7. Co miało być nagrodą za nazbieranie największej ilości grzybów?

Dalej

#8. Jaką sprawę omawiał Sędzia z Telimeną w czasie grzybobrania?

#9. Jak nazywała się miłość Jacka Soplicy?

#10. Tytułowy bohater, Tadeusz, jest synem…

#11. Jakie zjawisko poprzedziło napaść na Soplicowo?

#12. Dokończ tytuł – „Pan Tadeusz,

#13. Z kolei spór Asesora i Rejenta dotyczył…

#14. Z relacji Gerwazego wynika, iż Stolnik Horeszko zginął z ręki…

#15. Co przydarzyło się Telimenie w lasku, nazywanym Świątynią Dumania?

Koniec