Klasy 7-8 – Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz – test

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Warto sprawdzić się, jak dobrze znasz ten utwór. Życzę powodzenia!

UWAGA! Ze względu na obszerność dzieła, quiz jest cały czas uzupełniany o nowe pytania. 🙂

Results

Dalej

#1. Przeciwko komu spiskował Gerwazy?

#2. Jakie zjawisko poprzedziło napaść na Soplicowo?

#3. Dokończ tytuł – „Pan Tadeusz,

#4. Co przydarzyło się Telimenie w lasku, nazywanym Świątynią Dumania?

#5. Co było przyczyną zorganizowania polowania po grzybobraniu?

#6. Gdzie mieści się dworek, do którego przybył Tadeusz?

#7. Z kolei spór Asesora i Rejenta dotyczył…

#8. O co Sędzia toczył spór z Hrabią?

#9. Ksiądz Robak jest…

#10. Do jakiego zakonu należał Ksiądz Robak?

#11. „Pan Tadeusz” zaczyna się od…

#12. Jak nazywała się miłość Jacka Soplicy?

Dalej

#13. Gerwazy był wiernym sługą

#14. Co miało być nagrodą za nazbieranie największej ilości grzybów?

#15. Z relacji Gerwazego wynika, iż Stolnik Horeszko zginął z ręki…

Koniec