Klasy 7-8 – Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz – test

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Warto sprawdzić się, jak dobrze znasz ten utwór. Życzę powodzenia!

UWAGA! Ze względu na obszerność dzieła, quiz jest cały czas uzupełniany o nowe pytania. 🙂

Wynik

#1 Jak nazywał się miecz Gerwazego?

#2 Gdzie mieści się dworek, do którego przybył Tadeusz?

#3 Ksiądz Robak jest…

#4 Co miało być nagrodą za nazbieranie największej ilości grzybów?

#5 O co Sędzia toczył spór z Hrabią?

#6 Jakie zjawisko poprzedziło napaść na Soplicowo?

#7 Dokończ tytuł – „Pan Tadeusz,

#8 Do jakiego zakonu należał Ksiądz Robak?

#9 Tytułowy bohater, Tadeusz, jest synem…

#10 Z relacji Gerwazego wynika, iż Stolnik Horeszko zginął z ręki…

#11 Co przydarzyło się Telimenie w lasku, nazywanym Świątynią Dumania?

Dalej

#12 Gerwazy był wiernym sługą

#13 Z kolei spór Asesora i Rejenta dotyczył…

#14 „Pan Tadeusz” zaczyna się od…

Dalej

#15 Przeciwko komu spiskował Gerwazy?

Koniec