Klasy 7-8 – Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz – test

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Warto sprawdzić się, jak dobrze znasz ten utwór. Życzę powodzenia!

UWAGA! Ze względu na obszerność dzieła, quiz jest cały czas uzupełniany o nowe pytania. 🙂

Results

#1. O co Sędzia toczył spór z Hrabią?

#2. Co miało być nagrodą za nazbieranie największej ilości grzybów?

#3. Z relacji Gerwazego wynika, iż Stolnik Horeszko zginął z ręki…

#4. Jak nazywała się miłość Jacka Soplicy?

#5. Co przydarzyło się Telimenie w lasku, nazywanym Świątynią Dumania?

Dalej

#6. Przeciwko komu spiskował Gerwazy?

#7. Dokończ tytuł – „Pan Tadeusz,

#8. Co było przyczyną zorganizowania polowania po grzybobraniu?

#9. Kto ostatecznie zabił niedźwiedza?

#10. Jakie zjawisko poprzedziło napaść na Soplicowo?

#11. Jak nazywał się miecz Gerwazego?

Dalej

#12. Jaką sprawę omawiał Sędzia z Telimeną w czasie grzybobrania?

#13. Ksiądz Robak jest…

#14. Tytułowy bohater, Tadeusz, jest synem…

Dalej

#15. Gerwazy był wiernym sługą

Koniec