Klasy 7-8 – Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz – test

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Warto sprawdzić się, jak dobrze znasz ten utwór. Życzę powodzenia!

UWAGA! Ze względu na obszerność dzieła, quiz jest cały czas uzupełniany o nowe pytania. 🙂

Results

Dalej

#1. Przeciwko komu spiskował Gerwazy?

#2. Dokończ tytuł – „Pan Tadeusz,

#3. Co było przyczyną zorganizowania polowania po grzybobraniu?

#4. Z kolei spór Asesora i Rejenta dotyczył…

#5. Ksiądz Robak jest…

#6. Co przydarzyło się Telimenie w lasku, nazywanym Świątynią Dumania?

Dalej

#7. Jaką sprawę omawiał Sędzia z Telimeną w czasie grzybobrania?

Dalej

#8. Gerwazy był wiernym sługą

#9. Z relacji Gerwazego wynika, iż Stolnik Horeszko zginął z ręki…

#10. Jak nazywał się miecz Gerwazego?

#11. Tytułowy bohater, Tadeusz, jest synem…

#12. Jak nazywała się miłość Jacka Soplicy?

#13. Jakie zjawisko poprzedziło napaść na Soplicowo?

#14. Gdzie mieści się dworek, do którego przybył Tadeusz?

#15. Co miało być nagrodą za nazbieranie największej ilości grzybów?

Koniec