Klasy 7-8 – Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz – test

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Warto sprawdzić się, jak dobrze znasz ten utwór. Życzę powodzenia!

UWAGA! Ze względu na obszerność dzieła, quiz jest cały czas uzupełniany o nowe pytania. 🙂

Wynik

#1 Jakie zjawisko poprzedziło napaść na Soplicowo?

#2 Do jakiego zakonu należał Ksiądz Robak?

#3 Co przydarzyło się Telimenie w lasku, nazywanym Świątynią Dumania?

#4 Tytułowy bohater, Tadeusz, jest synem…

#5 Kto ostatecznie zabił niedźwiedza?

#6 Jak nazywał się miecz Gerwazego?

#7 „Pan Tadeusz” zaczyna się od…

#8 Co miało być nagrodą za nazbieranie największej ilości grzybów?

Dalej

#9 Jaką sprawę omawiał Sędzia z Telimeną w czasie grzybobrania?

Dalej

#10 Przeciwko komu spiskował Gerwazy?

#11 Co było przyczyną zorganizowania polowania po grzybobraniu?

#12 Ksiądz Robak jest…

#13 Z relacji Gerwazego wynika, iż Stolnik Horeszko zginął z ręki…

Dalej

#14 Gerwazy był wiernym sługą

#15 Gdzie mieści się dworek, do którego przybył Tadeusz?

Koniec