Klasy 7-8 – Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz – test

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej. Warto sprawdzić się, jak dobrze znasz ten utwór. Życzę powodzenia!

UWAGA! Ze względu na obszerność dzieła, quiz jest cały czas uzupełniany o nowe pytania. 🙂

Wynik

#1 Jakie zjawisko poprzedziło napaść na Soplicowo?

#2 Dokończ tytuł – „Pan Tadeusz,

#3 Z relacji Gerwazego wynika, iż Stolnik Horeszko zginął z ręki…

Dalej

#4 Gerwazy był wiernym sługą

Dalej

#5 Jaką sprawę omawiał Sędzia z Telimeną w czasie grzybobrania?

#6 Ksiądz Robak jest…

#7 „Pan Tadeusz” zaczyna się od…

#8 Kto ostatecznie zabił niedźwiedza?

#9 Co przydarzyło się Telimenie w lasku, nazywanym Świątynią Dumania?

#10 Do jakiego zakonu należał Ksiądz Robak?

#11 O co Sędzia toczył spór z Hrabią?

Dalej

#12 Przeciwko komu spiskował Gerwazy?

#13 Jak nazywała się miłość Jacka Soplicy?

#14 Gdzie mieści się dworek, do którego przybył Tadeusz?

#15 Z kolei spór Asesora i Rejenta dotyczył…

Koniec