CV

Doświadczenie zawodowe:

SOCIAL MEDIA/ COPYWRITING

 1. prowadzenie bloga e-polonista.pl wraz z
 2. prowadzenie bloga od strony technicznej alezjawa.pl,
 3. projekt Mr Garniak
  1. Instagram,
  2. fan page.
 4. tworzenie tekstów na strony szkolne,
 5. 2005-2009 – współpraca z lokalnym miesięcznikiem „Odgłosy Brzeszcz”.

EDUKACJA

 • od 1.09.2018 – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej;
 • od 1.09.2013 do 31.08.2018 – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach:  nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy (umowa o pracę na czas zastępstwa);  dodatkowe  obowiązki:  prowadzenie kółka  wyrównawczego, redaktor  strony  internetowej  szkoły,  opiekun  Samorządu Uczniowskiego, przygotowanie dokumentacji oraz przebiegu sprawdzianu szóstoklasisty, praca w komisjach: planu pracy szkoły, wychowawczej, kierowniczej;
 • od 1.09.2012  –  Centrum  Edukacji  „Copernicus”  Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych:  nauczyciel  języka polskiego (umowa zlecenie);
 • od 27.10.2014 do 26.06.2015 – Prywatne Gimnazjum „NOWA Szkoła” w Bielsku-Białej: nauczyciel języka polskiego (umowa zlecenie);
 • od  1.09.2014   do  30.09.2014   (zamknięcie szkoły)  –   Akademickie Dwujęzyczne   Liceum  Ogólnokształcące im. Tyszkiewicza: nauczyciel  języka polskiego;
 • od 1.09.2012 do 31.08.2013 – Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach: bibliotekarz i wychowawca   świetlicy  (umowa o pracę na czas zastępstwa); dodatkowe obowiązki: koordynator  szkolnych projektów edukacyjnych, administrator strony internetowej szkoły oraz fanpage’a na portalu Facebook, prowadzenie kroniki szkolnej;
 • od 2.11.2010 do 31.08.2012 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach: nauczyciel języka polskiego (umowa o pracę na czas zastępstwa, kolejny rok – umowa o pracę na czas określony); dodatkowe obowiązki: zajęcia indywidualne, prowadzenie kółka recytatorskiego oraz zajęć wyrównawczych, redaktor strony internetowej szkoły;
 • od 14.09.2009 do 30.10.2010 – Empik sp. z o. o.: doradca klienta (dział prasa/art&pap);
 • 2005-2009 – współpraca z lokalnym miesięcznikiem „Odgłosy Brzeszcz”.

Wykształcenie:

 • 2015-2016 – kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie, WOM Bielsko-Biała;
 • 2011-2012 – kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa, WOM Bielsko-Biała;
 • 2008-2010 – studia magisterskie, filologia  polska, specjalność: nauczycielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • 2005-2008 –studia licencjackie, język polski, specjalność: nauczycielska, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej;
 • 2002-2005 – liceum ogólnokształcące o profilu społeczno-humanistycznym, Zespół Liceów Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach.

Szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK):

 • TEB Edukacja Sp. z o. o. – Śląskie Warsztaty TIK;
 • Tallinn Universiy Institute of informatic – course eLearning (150 h – Grade A); kurs obejmował zagadnienia związane z wykorzystaniem „społecznościowych”  narzędzi internetowych (social tools, Web 2.0.).

Język obcy:

angielski (intermediate).

Dodatkowe umiejętności:

 • dobra znajomość pakietów biurowych (Office, OpenOffice),  programu bibliotecznego Mol;
 • sprawne korzystanie z Internetu (w tym obsługa tzw. social tools, głównie narzędzia Google’a, WordPress);
 • „lekkie pióro”;
 • praca w grupie, komunikatywność,  umiejętność poszukiwania alternatywnych i kreatywnych rozwiązań dla stawianych zadań;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność gry na gitarze.

Zainteresowania:

 • zawodowe: literatura (fantasy, literatura dzieci i młodzieży) oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, przekład intersemiotyczny; prowadzę blog e-polonista.pl;
 • prywatne: taniec, gry planszowe, religioznawstwo i rodzina.