Metoda zegara – części mowy

Artykuł jest dedykowany przede wszystkim nauczycielom, jednak także rodzice i uczniowie mogą z niego zaczerpnąć. Przez kilka lat swojej praktyki zawodowej wypracowałem metodę uczenia o częściach mowy, która opiera się na… tarczy zegarowej. Od razu zaznaczę, iż nie jest to projekt zakończony, nieustannie coś w nim zmieniam na podstawie weryfikacji Czytaj dalej…